Kuiz Klik Dengan Bijak

22 November 2021 | Aktiviti Terkini

Pada 21 November 2021, PIK PA DBKL Desa Rejang telah mengadakan kuiz berkaitan dengan Program KIik Dengan Bijak secara atas talian di laman rasmi Facebook PEDi PA DBKL Desa Rejang. Kuiz ini dibuat di laman web FormsApp dan terdapat 8 soalan asas mengenai Program Klik Dengan Bijak yang perlu dijawab. Aktiviti ini secara tidak langsung dapat menguji minda peserta dan juga dapat meningkatkan kefahaman mereka tentang keselamatan penggunaan internet.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti ini dijalankan:

Kembali Ke Atas

kembali