Kelas ICT : Facebook dan Gmail, Microsoft Office Word

24 Februari 2020 | Aktiviti Terkini

Kelas ICT yang lepas telah diadakan pada 23 Februari 2020 bersama-sama komuniti di PA DBKL Desa Rejang. Para peserta ingin mempelajari cara mendaftar akaun Gmail dan menggunakan Gmail, cara-cara menggunakan facebook dan Microsoft Office Word. Selain itu, para peserta menggunakan Microsoft Office Word untuk menyiapkan tugasan-tugasan sekolah mereka. Kelas ini telah berlangsung selama 2 jam, yang dibimbing oleh staf Pusat Internet PA DBKL Desa Rejang.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti ini dijalankan:

Kembali Ke Atas

kembali