Kelas ICT : Facebook dan Gmail, Microsoft Office Word

07 Jun 2018 | Aktiviti Terkini

Kelas ICT ini telah diadakan pada 6 Jun 2018 kepada salah seorang komuniti di PA DBKL Desa Rejang. Peserta ingin mempelajari cara mendaftar akaun Gmail dan menggunakan Gmail, cara-cara menggunakan facebook dan Microsoft Office Word. Peserta menggunakan Microsoft Office Word untuk menyiapkan tugasan sekolahnya. Kelas berlangsung selama 2 jam.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti ini dijalankan:

Kembali Ke Atas

kembali